Υπόστηριξη σε θέματα πληροφορικής Ακόμη ένα ιστολόγιο WordPress από τον Στέφανο Σταθόπουλο.
Εικονίδιο RSS Εικονίδιο email Follow st_stathopoulos on Twitter Εικονίδιο Αρχικής Σελίδας
  • Bulletin: IE8 and SolidWorks RSS news Task Pane issue.

    Δημοσιεύτηκε στις 19 Μαΐου 2009 admin Χωρίς Σχόλια

    There is an issue with the RSS feed in the SolidWorks Task Pane when IE8 installed on x64 operating systems. This will cause SolidWorks to crash on startup. This issue is addressed with SPR 480083. As a workaround untill this issue is fixed and IE8 is supported by SolidWorks, turn off the RSS feeds in the Tools\Options area. For SolidWorks 2009 SP4, the feed will be turned off if IE8 is installed until SPR 480083 is fixed.
    Go to Source

    Ο σχολιασμός δεν επιτρέπεται πλέον. .