Υπόστηριξη σε θέματα πληροφορικής Ακόμη ένα ιστολόγιο WordPress από τον Στέφανο Σταθόπουλο.
Εικονίδιο RSS Εικονίδιο email Follow st_stathopoulos on Twitter Εικονίδιο Αρχικής Σελίδας
Επισκεφτείτε μας στο Google+
 • Survey: You and Your Hardware! The Official Survey

  Δημοσιεύτηκε στις 27 Μαρτίου 2010 admin Χωρίς Σχόλια

  We are interested in learning more about the hardware you use to run SolidWorks.  Please take 5 minutes to fill out our survey in order to help us better understand your hardware needs and preferences. Click here.

  Go to Source

 • Survey: Influence the Future of SolidWorks

  Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου 2010 admin Χωρίς Σχόλια

  SolidWorks recently previewed new technology to our customers at SolidWorks World 2010 with the potential to remove persistent productivity barriers inherent in today’s premium software products.

  Whether you have seen our new technology preview or you have not, please take 20 minutes or so to fill out the survey at the link below.  Your input will be used to help us deliver future solutions that fit your life and work.  

   

  Go to Source

 • Survey: Influence the Future of SolidWorks

  Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου 2010 admin Χωρίς Σχόλια

  SolidWorks recently previewed new technology to our customers at SolidWorks World 2010 with the potential to remove persistent productivity barriers inherent in today’s premium software products.

  Whether you have seen our new technology preview or you have not, please take 20 minutes or so to fill out the survey at the link below.  Your input will be used to help us deliver future solutions that fit your life and work.  

   

  Go to Source

 • Available: SolidWorks World Proceeding site

  Δημοσιεύτηκε στις 19 Μαρτίου 2010 admin Χωρίς Σχόλια

  View the presentations from this year’s SolidWorks World right here.

  Thanks to everyone who helped make SolidWorks World 2010 such a huge success!

   

  Go to Source