Υπόστηριξη σε θέματα πληροφορικής Ακόμη ένα ιστολόγιο WordPress από τον Στέφανο Σταθόπουλο.
Εικονίδιο RSS Εικονίδιο email Follow st_stathopoulos on Twitter Εικονίδιο Αρχικής Σελίδας
Επισκεφτείτε μας στο Google+
 • Available: SolidWorks 2009 SP5.1 is available for download

  Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιανουαρίου 2010 admin Χωρίς Σχόλια

  This service pack is now available to Subscription Service customers. To download, click here. Or log into the SolidWorks Customer Portal at https://customerportal.solidworks.com and click Download Software and Updates to access the update. 

  Note: If you installed the hotfix for SolidWorks 2009 SP5.0, you should uninstall that hotfix before installing SolidWorks 2009 SP5.1.

  For a listing of SPR’s fixed in this Service Pack, click here..

  Go to Source

 • Available: SolidWorks 2010 SP2.1 is available for download

  Δημοσιεύτηκε στις 27 Ιανουαρίου 2010 admin Χωρίς Σχόλια

  This service pack is now available to Subscription Service customers. To download, click here. Or log into the SolidWorks Customer Portal at https://customerportal.solidworks.com and click Download Software and Updates to access the update.

  For a listing of SPR’s fixed in this Service Pack, click here..

  Go to Source

 • News: Critical Hotfix for PhotoWorks on 64-bit operating systems with SolidWorks 2009 SP5, 2010 SP1 or 2010 SP2

  Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2010 admin Χωρίς Σχόλια

  All customers with PhotoWorks on a 64-bit operating system with SolidWorks 2009 SP5, 2010 SP1, or 2010 SP2 MUST apply this hotfix in response to SPR# 535417.

  A PhotoWorks issue has been identified in 64-bit operating system versions with SolidWorks 2009 SP5, SolidWorks 2010 SP1, and SolidWorks 2010 SP2. The SolidWorks installation, operating system, program files, and data files may become damaged or unrecoverable if the PhotoWorks add-in is enabled when SolidWorks is running and the SolidWorks process is already using more than 2GB of virtual memory. See SolidWorks Technical Alerts for further details.
   
  Hotfix instructions:
   
  1) Select the version to hotfix (Note: SolidWorks cannot be running when the hotfix is applied):
   
  2) Select whether Run or Save the hotfix. Use Save if you are applying the hotfix to more than one computer.
   
  3) Select Run to extract the hotfix.
   
  4) Select Run to accept the warning. 
   
  5) Unzip the files and the hotfix will be applied. 
   
  6) Patch complete. Note: You will need to uninstall this patch before applying  
       SolidWorks 2009 SP5.1, SolidWorks 2010 SP2.1 or higher.
   
  If you get this confirmation message, check to see if you have selected the correct hotfix for your installed version of SolidWorks. You can also verify the hotfix was installed by starting SolidWorks and select Help / About SolidWorks. If applied correctly, the hotfix # 535417 will show next to the installed service pack.
   
  If this does not resolve your issue with applying this hotfix, please contact your Value-Added Reseller (VAR).

  Go to Source

 • News: Critical Hotfix for PhotoWorks on 64-bit operating systems with SolidWorks 2009 SP5, 2010 SP1 or 2010 SP2

  Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2010 admin Χωρίς Σχόλια

  All customers with PhotoWorks on a 64-bit operating system with SolidWorks 2009 SP5, 2010 SP1, or 2010 SP2 MUST apply this hotfix in response to SPR# 535417.

  A PhotoWorks issue has been identified in 64-bit operating system versions with SolidWorks 2009 SP5, SolidWorks 2010 SP1, and SolidWorks 2010 SP2. The SolidWorks installation, operating system, program files, and data files may become damaged or unrecoverable if the PhotoWorks add-in is enabled when SolidWorks is running and the SolidWorks process is already using more than 2GB of virtual memory. See SolidWorks Technical Alerts for further details.
   
  Hotfix instructions:
   
  1) Select the version to hotfix (Note: SolidWorks cannot be running when the hotfix is applied):
   
  2) Select whether Run or Save the hotfix. Use Save if you are applying the hotfix to more than one computer.
   
  3) Select Run to extract the hotfix.
   
  4) Select Run to accept the warning. 
   
  5) Unzip the files and the hotfix will be applied. 
   
  6) Patch complete. Note: You will need to uninstall this patch before applying  
       SolidWorks 2009 SP5.1, SolidWorks 2010 SP2.1 or higher.
   
  If you get this confirmation message, check to see if you have selected the correct hotfix for your installed version of SolidWorks. You can also verify the hotfix was installed by starting SolidWorks and select Help / About SolidWorks. If applied correctly, the hotfix # 535417 will show next to the installed service pack.
   
  If this does not resolve your issue with applying this hotfix, please contact your Value-Added Reseller (VAR).

  Go to Source

 • Bulletin: Important notice for customers using PhotoWorks on 64-bit operating systems with SolidWorks 2009 SP5, 2010 SP1 or 2010 SP2

  Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2010 admin Χωρίς Σχόλια

  SolidWorks 2009 SP5 (x64), SolidWorks 2010 SP1 (x64), and SolidWorks 2010 SP2 (x64) have been temporality removed from the SolidWorks Downloads pages due to the technical issue listed below.

  An issue with PhotoWorks has been identified in 64-bit versions of SolidWorks 2009 SP5, SolidWorks 2010 SP1, and SolidWorks 2010 SP2 in which the SolidWorks installation, the operating system, program files and data files may become damaged or unrecoverable if the PhotoWorks add-in is enabled when SolidWorks is running and the SolidWorks process is already using more than 2GB of virtual memory. These service packs have been removed from the web site as a precaution in order to prevent the risk of damage to customers’ systems under these circumstances.

  This problem does not affect 32-bit versions of SolidWorks; hence all 32-bit Service Packs are still available for download. Furthermore, SolidWorks 2010 SP0 (x64) is not affected, nor are SolidWorks 2009 SP4.1 (x64) and earlier Service Packs of SolidWorks 2009. Please note also that this issue only pertains to enabling the PhotoWorks add-in and has no effect on the use of PhotoView 360 for renderings.

  The issue is documented in Knowledge Base solution S-046282, included below for reference, which will be updated as more information is available. Immediate hot fixes are planned for each of these service pack versions, and will be released as soon as possible. SolidWorks 2009 SP5.1 and SolidWorks 2010 SP2.1 point release service packs are also being developed with a fix for this issue.

  What should I do?

  If you are using PhotoWorks on 64-bit versions of SolidWorks 2009 SP5, SolidWorks 2010 SP1 or 2010 SP2, we strongly advise waiting for the availability of these hot fixes or point release updates before any further use of PhotoWorks.

  Knowledge Base Solution ID:S-046282

  SolidWorks and operating system may become unstable after PhotoWorks add-in is enabled when SolidWorks processes are using more than 2GB of virtual memory. What may cause this?

  Windows XP, Vista, Windows 7 (64 Bit only) operating systems:

  SolidWorks and operating system may become unstable after PhotoWorks add-in is enabled when SolidWorks processes are using more than 2GB of virtual memory.

  An issue has been identified where SolidWorks and the Windows operating system may become unstable after enabling the PhotoWorks add-in within SolidWorks 2009 SP5 and SolidWorks 2010 SP1 or later. The issue has been reported to the development team as SPR# 535417. If using PhotoWorks, it is advised to enable the PhotoWorks add-in only after first opening a new SolidWorks session before any files are loaded.

  A symptom that this issue may occur is if no PhotoWorks Toolbar or menu appears but the Render Manager tab remains shown. If you notice these symptoms, it is strongly advised to end the SolidWorks session with the “end process” selection from the processes tab of the Windows Task Manager.

  Go to Source